Wyposażenie sklepów
Wyszukiwarka
Producent

PayU - Bezpieczne płatności internetowe

Statystyki
Gości online: 0

WF-MAG Sprzedaż i magazyn

PROMOCJA!
Dostępność:W ciągłej sprzedaży
Producent:WAPRO
WERSJA OPROGRAMOWANIA:
Cena:399,00 zł
450,00 zł
Ilość:
Opis

Program WF-Mag dla Windows (SQL) przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

Wbudowany moduł zamówień (w wariancie BIZNES i PRESTIŻ) pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe. Programw linii PRESTIŻ przystosowany jest do obsługi transakcji wewnatrzwspólnotowych oraz transakcji walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). Dodatkowo w tej linii system zawiera moduł produkcji pozwalający na sprawna kompletacje produktów z użyciem zamienników oraz moduł CRM - prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.

WF-Mag dla Windows (SQL) jest funkcjonalną kontynuacją, dobrze znanej na polskim rynku, wersji DOS-owej programu. Jest on wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Nowa wersja programu jest w pełni zintegrowana i kompatybilna ze środowiskiem oraz interfejsem Microsoft Windows. 

Przegląd podstawowych funkcji programu

Kartoteki

Kontrahenci

dane teleadresowe kontrahenta (strona www z możliwością uruchomienia przeglądarki)

tworzenie nieograniczonej ilości typów (np. dostawcy, odbiorcy, itp.) oraz grup kontrahentów (np. podział według państw, województw)

dane handlowe (domyślna cena, narzut/upust, sposób zapłaty, kredyt kupiecki)

kod kreskowy (elektroniczna identyfikacja)

możliwość przypisania kilku numerów kont bankowych do jednego kontrahenta

lista firm powiązanych (płatników, odbiorców)

tekst powiadomienia (pojawiający się przy wyborze kontrahenta)

Artykuły i usługi

cztery typy asortymentów: towary, produkty, opakowania i usługi

podział na dowolnie definiowane kategorie asortymentowe

dwa indeksy i kody kreskowe dla każdego artykułu

oddzielne stawki VAT dla zakupu i sprzedaży

różne jednostki miary dla zakupu, magazynowania i sprzedaży

nieograniczona ilość cen sprzedaży

indywidualne cenniki dla kontrahentów

Pozostałe kartoteki

kategorie asortymentowe - możliwość zdefiniowania nieograniczonej ilości pozycji kategorii asortymentowych oraz podziału kategorii asortymentowych na dowolnie zdefiniowane grupy

kartoteka jednostek miar stwarza możliwość przyjmowania i wydawania towaru w różnych jednostkach miary, z automatycznym przeliczaniem ilości oraz wartości według jednostki magazynowania

inne kartoteki pomocnicze (Dokumenty magazynowe, Dokumenty handlowe, Dokumenty zapłat, Stawki VAT, Ceny, Klasyfikacja kontrahentów, Grupy kontrahentów)

Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ

kartoteka kursów walut z możliwością definiowania bieżących kursów oraz przechowywania kursów archiwalnych

Dokumenty występujące w systemie

Magazynowe:

bilans otwarcia, remanent, PZ, WZ, MM, ZU, SU,

Dodatkowo w wariancie BIZNES

zamówienia odbiorców i własne

Handlowe:

faktura VAT, rachunek zwykły, paragon, faktura korygująca VAT,

Dodatkowo w wariancie BIZNES

faktura pro forma

Rozrachunkowe:

KP, KW, przelew, rejestracja przelewu zewnętrznego, wpłata gotówki na rachunek, kompensata, wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa

Zakres funkcjonalny systemu:

Magazyny

obsługa jednego magazynu

rozchodowanie towaru metodą FIFO lub LIFO, wybór z konkretnej dostawy

ewidencja magazynowa prowadzona w cenach rzeczywistych netto i brutto

Dodatkowo w wariancie BIZNES

obsługa dowolnej liczby magazynów

Inwentaryzacja

możliwość wprowadzenia jednego Bilansu Otwarcia (bilans można zrobić w dowolnym momencie) i wielu kolejnych remanentów, korygujących stan magazynu

wydruki remanentowe w dowolnym momencie na podstawie archiwalnego zapisu wszystkich remanentów

Obrót magazynowy, zakup i sprzedaż

proste i szybkie wprowadzanie oraz swobodna modyfikacja lub usuwanie dokumentów magazynowych i handlowych

możliwość wystawiania wielokrotnych korekt dokumentów magazynowych i handlowych w oparciu o oryginalny dokument handlowy

pełna automatyzacja i kontrola poprawności całego procesu zakupu i sprzedaży z wykorzystaniem informacji zawartych w kartotekach systemu (cenniki, sposoby i terminy płatności, limity kupieckie, system ostrzeżeń)

możliwość dodania nowego kontrahenta, płatnika, artykułu lub usługi w trakcie wystawiania dokumentu

możliwość wystawienia faktury na podstawie kilku dokumentów WZ

sprzedaż asortymentu na jednym dokumencie handlowym, wybór towaru z dowolnej dostawy

łatwe wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie dokumentów według różnorodnych kryteriów

bogactwo różnorodnych wariantów wydruków dokumentów

Dodatkowo w wariancie BIZNES

automatyczne tworzenie dokumentów PZ i WZ na podstawie jednego lub wielu zamówień odbiorców lub własnych

Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ

możliwość wystawiania faktur walutowych

automatyczne tworzenie dokumentów PZ i faktur zakupu na podstawie wprowadzonego dokumentu SAD

Rozrachunki

należności i zobowiązania generowane automatycznie przez program na podstawie dokumentów handlowych

możliwość dopisania ręcznego należności i zobowiązań

w pełni automatyczne rozliczanie rozrachunków poprzez kasę (wydruk KP, KW), bank (wydruk przelewu - także na oryginalnych blankietach w nowym formacie)

rozliczanie dokumentów poprzez kojarzenie z innymi (kompensata)

swoboda kojarzenia i anulowania rozrachunków

rozliczenia częściowe i grupowe wielu dokumentów

drukowanie wezwań do zapłaty

obsługa rozrachunków wielowalutowych

rejestracja noty odsetkowej z możliwością regulacji wielkości odsetek karnych

możliwość dowolnej analizy stanu należności i zobowiązań według zadanych kryteriów np. daty płatności , kontrahenta, formy płatności

Finanse

ręczne lub automatyczne wystawianie kwitów KP i KW oraz Poleceń Przelewu

rejestracja wpłat i wypłat bankowych w oparciu o wyciągi bankowe

wydruk raportów kasowych

możliwość rozliczenia należności lub zobowiązania w czasie wypisywania dokumentu kasowego lub bankowego

Zestawienia

stan magazynu, oferty, cenniki

różnorodne zestawienia dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT

zestawienia obrotów magazynowych

analizy zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów

analizy stanu rozrachunków

rejestry dokumentów i wykaz najlepszych odbiorców

Dodatkowo w wariancie BIZNES

sumaryczne stany zamówień i rezerwacji

Dodatkowo w wariancie BIZNES
Zamówienia

automatyczna rezerwacja towaru wg priorytetów zamówień od odbiorców

Dodatkowo w warianciePRESTIŻ

Moduł CrM uproszczony moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem

Produkcja
Zdefiniowanie produktów, na które składają się dowolne ilości składników oraz obsługa tzw. zleceń montażu/demontażu, określających jakie produkty montujemy/demontujemy. Montaż produktu powoduje, że na stanie magazynu przybywa danego produktu, a ubywa części, przy czym program tworzy jednocześnie odpowiednie dokumenty magazynowe

 

Minimalne wymagania sprzętowe

Instalacja jednostanowiskowa

Komputer z procesorem Pentium III 700 MHz, 256 MB RAM, 600 MB wolnego miejsca na dysku, napęd CD-ROM, karta graficzna SVGA, Windows 98SE, MS-SQL Server w wersji 2000 Desktop Edition

WF- Mag START - Urządzenia współpracujące

Drukarki fiskalne


ELZAB FP600
ELZAB FP600 (5VAT)
ELZAB FP600 (7VAT)
ELZAB OMEGA
ELZAB OMEGA (II)

EMAR Emar-Duo
Emar Duo Plus
EMAR Duo Pro
Torell Duo-Pro

OPTIMUS-iC Wiking
OPTIMUS-iC Wiking Termik
OPTIMUS-iC Vega

NOVITUS S.A. VENTO
NOVITUS S.A. VEGA MOBILE
NOVITUS S.A. VIVO II
NOVITUS S.A. QUARTO

ORHMET DF-3D
ORHMET DF-1,DF-2

POSNET DF-300
POSNET DF-301
POSNET DF-302
POSNET DF-3001(do wersji 39.2)
POSNET DF-3001(od wersji 39.3)
POSNET THERMAL(do wersji 39.0)
POSNET THERMAL(od wersji 39.1)
POSNET THERMAL 5V
POSNET THERMAL (II) wersja 1.02

OPTIMUS-iC Wiking (II)
OPTIMUS-iC Vento (II)
OPTIMUS-iC Vivo (II)

INNOVA PROFIT
INNOVA Market

CompArt TP-LINE
CompArt TP-MINI

FASY FP-T2001FV

ELEMIS GIGA

Wszystkie drukarki oparte na protokole używanym przez drukarki POSNET - DUO PRO, DUO PLUS, EMAR DUO, OPTIMUS WIKING.

(II) - kasa drugiej generacji - homologacja 2001
(x) - obsługa tych modeli w przygotowaniu

Czytniki kodów kreskowych

Liczne czytniki kodów kreskowych (klawiaturowe i RS-232) w tym:
TYSSO
METROLOGIC

 DODATKOWO W WARIANCIE    BIZNES

 
Kasy fiskalne

ELZAB SYSTEM-600
ELZAB ALFA
ELZAB ALFA SUPER 1279
ELZAB ALFA LUX 1279
ELZAB ALFA PLUS
ELZAB ALFA SUPER
ELZAB ALFA SUPER 2047
ELZAB ALFA SUPER 4095
ELZAB ALFA LUX
ELZAB ALFA LUX 2047
ELZAB ALFA LUX 4095
ELZAB DELTA
ELZAB DELTA 9983
ELZAB DELTA LUX 9983
ELZAB DELTA LUX 10239
ELZAB ALFA EXTRA 2047 (II)
ELZAB ALFA SUPER 2047 (II)
ELZAB ALFA EXTRA 4095 (II)
ELZAB ALFA SUPER 4095 (II)
ELZAB DELTA 10239 (II)
ELZAB DELTA LUX 10239 (II)
ELZAB DELTA 20479 (II)
ELZAB DELTA LUX 20479 (II)
ELZAB MINI
INNOVA HIT
INNOVA HIT PLUS
OPTIMUS CR280 PLUS
Optimus-ic CR-280 Plus (3.01)
Optimus-ic CR-280 Plus (3.02)
Optimus-ic CR-280 Plus (3.03)
Optimus-ic CR-280 Thermal (4.01)
Optimus-ic CR-280 Thermal (4.02)
Optimus-ic CR-280 Thermal (4.03)
Optimus-ic PS 2000 (od wersji 2.3 do 5.0)
OPTIMUS TANGO
Optimus-ic Rumba
Optimus-ic System
Optimus-ic Małe Tango
Optimus-ic Tango Termik
Optimus-ic Bonita
OPTIMUS RUMBA (II)
Optimus-ic Bravo
Optimus-ic Frigo
Optimus-ic Fiesta
OPTIMUS SYSTEM (II)
DATAPROCESS DSA-45B (II)
PROELCO DSA-100
DATAPROCESS DSA-100 (II)
PROELCO DSA-4000
PROELCO DSA-4000S
DATAPROCESS DSA-4000S (II)

SHARP ER-A495P
SHARP ER-A495PF(5VAT)
SHARP ER-A495PF(7VAT)
SHARP ER-A495PN(5VAT)
SHARP ER-A495PN(7VAT)
SHARP ER-A457P
SHARP ER-A277P
SHARP ER-A237P
SHARP ER-A277PS
SHARP ER-A237PS

POSNET PERFEKT
POSNET ECR (II)
POSNET BINGO (II)
POSNET BINGO PLUS

APOLLO HIDA

DATECS MP-500T/MP-500TA
DATECS MP55
DATECS MP5000

IBM ENTRY 01
IBM ENTRY MILLENNIUM

(x) ADAX FASY
FASY Smile
FASY ER5200

 

(x) FASY ER5200
(x) NCR2190 (5VAT)
(x) NCR2190 (7VAT)

(II) - kasa drugiej generacji - homologacja 2001
(x) - obsługa tych modeli w przygotowaniu

Drukarki etykietujące

ELZAB ETA
DATECS LP-50
Drukarka systemowa
Domyślna drukarka systemu WINDOWS
ELTRON TLP2742
ELTRON ORION
Drukarki zgodne z EPL2
CLEVER TTP-242/TDP-242
BIRCH BP-742
BIRCH BP-443D
AVERY DENNISON AP2.4

Wagi elektroniczne

FAWAG ZOT-3 (FAWAG - lubelska fabryka wag)
RADWAG WPT (RADWAG - radomska fabryka wag)
CAS AP1

Sprawdzarki cen

ELZAB RL,RW
ELZAB RL,RW-PLUS
ELZAB LAN
Wbudowana w programie współpracująca z czytnikami kodów kreskowych

Wagi etykietujące

ELZAB ETA
DATAPROCESS DSP 803
MEDESA PLUS 21, PLUS 31
MEDESA MAXIMA
CAS LP-1
DIBAL K-235 Optimus-ic
DIBAL K-255 Optimus-ic
DIGI SM-80SX, SM-90

Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ
Kolektory danych

CIPHERLAB CPT-711 (TORELL)
CIPHERLAB CPT-720 (TORELL)
DENSO BHT6045 (Data Collect v6.02)
METROLOGIC SCANPAL2 Koncept-L (v4.03)
CIPHERLAB CPT-8000 Koncept-L
CIPHERLAB CPT-711 (ELZAB)
CIPHERLAB CPT-8000 (ELZAB)
CIPHERLAB CPT-711 (Optimus-ic) (inw. v1.66)
CIPHERLAB CPT-720 (Optimus-ic) (inw. v1.30)
CIPHERLAB CPT-8000 (Optimus-ic) (inw. v1.66)
CIPHERLAB CPT-8300 (Optimus-ic) (inw. v1.66)
PHL2700 (Optimus-ic) (inw. v2.9x)
PHL2700 OPTImob. v2.00 OPTIDATA
OPL9728 OPTImob. v2.00 OPTIDATA
SYMBOL PDT3100 (prog.MEGA)
METROLOGIC MSP14B
CASIO DT700 (prog.REMANENT v1.14 ASKA)
CIPHERLAB CPT-8000 (prog.PZ-WZ ASKA)

Galeria
Produkty z tej samej kategorii
 Dodatek do programu Small Business - Kasy Fiskalne
Producent: Symplex
290,00 zł
369,00 zł
przechowalnia
Small Business Sprzedaż
Producent: Symplex
660,00 zł
861,00 zł
przechowalnia
Bistro Business - obsługa restauracji, pizzerii, fast foodów i barów
Bistro to program oferujący kompletne rozwiązania dla gastronomii: restauracji, fast food i pizzerii.
Producent: Symplex
1 360,00 zł
1 843,00 zł
przechowalnia
Zapytaj o szczegóły
Twoje pytanie:
weryfikator
Koszyk
Twój koszyk jest pusty

MASTER SHOP

Dodaj towar do koszyka, złóż zamówienie, wybierz formę dostawy i płatności oraz podaj swoje dane. Wszystkie ceny w naszym sklepie są cenami BRUTTO.

ZAMÓW

MASTER SHOP

Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Napisz do nas!
Odwiedź nas na Allegro!

Wszystkie ceny w naszym sklepie są cenami BRUTTO, zawierają podatek VAT.
Wystawiamy faktury VAT.


Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store